Fürdővíz Irányelv
[vízminőség, monitoring]
Bathing Water Directive
[water quality, monitoring]
Definíció:

Az EU ~ hatálya kiterjed a felszíni vizek minden olyan elemére, amelyben az illetékes hatóság megítélése szerint nagyszámú ember fürdőzik, és amelyre vonatkozóan nem rendelt el állandó fürdőzési tilalmat, vagy nem adott ki a fürdést tartósan ellenjavalló tájékoztatást (a továbbiakban: fürdővíz). A~ben meghatározott fürdővíz értékelés összetett vizsgálatsorozatot jelent, ahol közegészségügyi és vízügyi, hidrológiai, hidraulikai, pontszerű szennyező forrásra vonatkozó és szennyezőanyag bemosódási paramétereket kell vizsgálni, majd ezekből készül a fürdővíz profil a ~ben megadott fejezetek szerint. Magyarországon az első fürdővíz profilt sok intézmény bevonásával az OKI, a VITUKI és az AquaSysteMod Bt munkatársai készítették négy fürdővízre (Tiszakécskei- és Csongrád-Köröstoroki strandok, Fadd-Domobori holtág strand és Dömsödi Kék Duna szabad strand). A profilok 2009-ben készültek (ld mellékelt ábra). Azóta nagyszámú fürdővízre készül  2-4 évente fürdővíz profil a fürdővíz korábbi minősítésétől függően. 

Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

Első hazai fürdővíz profil címlapja
Fürdővíz profilok honlapja