befogadó határérték
[vízminőség, monitoring]
Immission limit value
[water quality, monitoring]
Definíció:

Vízfolyások és állóvizek főbb szennyezőanyagaira előírt határértékek. Hazánkban az MSz 12749-es Magyar Szabvány 5 vízminőségi osztályra adja meg ezeket a határértékeket: I kiváló, II jó, III tűrhető, IV szennyezett, V erősen szennyezett. A szabvány az alábbi szennyezőanyag kategóriákra tartalmaz határértékeket (a kategóriákra példákat is említünk zárójelben)

A / Az oxigén háztartás jellemzői (BOI, KOI, Oldott Oxigén) ; B A nitrogén és foszfor formák értékei és a Klorofill-a (az eutrofizálódás mérőszámai);C/ Mikrobiológiai jellemzők: (Coliform szám, fekális coliform); D1 Szervetlen mikroszennyezők (nehéz fémek), D2 Szerves mikroszennyezők (pld. Kőolaj származékok, peszticidek, fenolok), E/ Egyéb jellemzők (például vas , mangán, vízhőmérséklet, pH, stb). Megjegyzés: az eredeti szabvány a mintavételi helyeket és gyakoriságokat is tartalmazta, de  ezek napjainkban sokszor változnak.

Forrás:
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza