tápanyagterhelés
[vízminőség, monitoring]
nutrient loads
[water quality, monitoring]
Definíció:

A növényi tápanyagterhelés a befogadó vizek eutrofizálódásának és így az egyik legfontosabb vízminőségi problémának a kiváltója. Mintegy 15-20 féle növényi tápanyagot említ a szakirodalom, de a problémákat okozó emberi eredetű, antropogén ~ komponensei között kizárólag a nitrogén és foszfor komponensek szerepelnek. Bár minden növényi tápanyagnak természetes forrása is van (talaj, kőzetek, növényi hulladék) a túlzott mértékű tápanyag terhelés forrása a műtrágya plusz az ember keltette erózió. Amint Várallyay professzor oly sok előadásában elmondta:” foszfor bányává tettük talajainkat”. A mellékelt ábra ékes bizonyítéka annak, hogy a Balaton eutrofizálódása és a műtrágya alkalmazás szorosan összefüggött a múltban és hirtelen javulása a műtrágya felhasználás drasztikus csökkenésével függött össze.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

Az antropogén tápanyagterhelés forrása