szennyezés hullám levonulás
[vízminőség, monitoring]
travel of pollution wave
[water quality, monitoring]
Definíció:

A ~ modelljét leggyakrabban balesetszerű vízszennyezés szimulációja, illetve előrejelzése esetén alkalmazzuk. Ez a modell az egydimenziós hosszirányú transzport és diszperziós modell. Alkalmazása általában  az azonnali teljes kereszt- és mélység irányú elkeveredés feltételezésével történik. A mellékelt ábra személteti a modellt, valamint a differenciál egyenletet és megoldását. A modell alkalmazásai közül legismertebb a Nagybányai cianid katasztrófa által okozott szennyezőhullám levonulás szimulációja. Ld másik ábrát. Hangsúlyozni kell, hogy csak az esemény utólagos szimulációja történt meg, bár a Duna vízgyűjtőre létezik a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság  (ICPDR) hasonló elméleti alapon nyugvó modellje, de az sem működött az esemény során, és szintén csak utólagos szimulációra használták. Mint minden modellt, a ~ modellt  is időről időre kalibrálni és igazolni kell (ld a megfelelő címszavakat), de ez nem történik meg. Pedig nagy szükség volna rá, mert bármikor történhet újabb hasonlóan súlyos esemény.

Forrás:
  • Jolánkai 1979, 1999
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

Szennyezőhullám levonulás és egyenletei
A nagybányai cianid katasztrófa szennyezőhulláma