modell igazolás
[vízminőség, monitoring]
modell validation
[water quality, monitoring]
  • magyar szinonimák:
  • validálás
  • angol szinonimák:
  • modell verification
Definíció:

Egy kalibrált modellt a további felhasználás előtt validálni, azaz igazolni kell. Különösen fontos ez ha a további felhasználás konkrét, megbízhatóságot igénylő tervezési munka, például a beavatkozások várható hatásának előrejelzése. Ez csak olyan adatsorokkal, adatállománnyal történhet, amelyeket a kalibráláshoz nem használtak fel. Meg kell adni a számítás várható megbízhatóságát, azaz az elkövethető hiba mértékét is.

V.ö. modell igazolás [csatornázás, belterületi vízrendezés].

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza