modell kalibrálás
[vízminőség, monitoring]
model calibration
[water quality, monitoring]
Definíció:

Modell kalibrálást, más néven hitelesítést akkor végezhetünk, ha rendelkezésre áll a modell által leirt jelenség illetve folyamat összes állapot változójára vonatkozó és összetartozó mérési adat, méghozzá abban a térben és azon időre vonatkozóan, ahol és amikor a folyamatok lezajlódtak. Ezt nevezik vízfolyásoknál a folyási időt követő méréseknek. Ekkor a modell paraméterek illetve tényezők értékének változtatásával a mért és számított adatot egymáshoz megadott tűrés határon belüli pontossággal közelítjük. A kalibráció legegyszerűbb példáját a „BOI lebomlási tényező” kifejezés leírásánál bemutattuk. Pontos kalibrálás elvileg csak akkor végezhető, ha minden rész- folyamatra külön mérés sorozat áll rendelkezésre—azaz matematikai értelemben az egyenletek száma megegyezik az ismeretlenek számával. Miután a gyakorlatban ez szinte soha sincs így (idő és pénz hiánya miatt) ezért a kalibrálást modell illesztő algoritmusokkal és több állandónak vagy jellemzőnek tekintett (default) modell tényező értékkel végzik.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza