diszperziós tényező
[vízminőség, monitoring]
dispersion coefficient
[water quality, monitoring]
Definíció:

A diszperziós anyag szállítás tér-koordináták irányába eső összetevőit (Ex, Ey, Ez) általában a Fick féle törvénnyel írjuk le. Ez a törvény azt fejezi ki, hogy az adott tér-irányba eső diszperziós anyag szállítás arányos a szóban forgó anyag töménységének (koncentrációjának) az adott térirányba eső gradiensével. Az arányossági tényező, a diszperziós tényező. A diszperziós szállítást az x irányba a Fick törvény értelmében tehát az alábbi összefüggés fejezi ki:

lásd az ábraként mellékelt egyenletet

ahol

Ex -             a diszperziós anyag szállítás az x irányba, tömeg per felület per idő dimenzióban [M L-2 T-1 ], azzal a feltételezéssel, hogy Fick törvénye érvényes a molekuláris diffúzió és a turbulens diffúzió összevont hatására.

C -              a szóban forgó anyag töménysége (koncentrációja), azaz tömege egységnyi víz térfogatban, [M L-3];

Dx -        a diszperziós tényező az x térkoordináta irányába, felület per idő mértékegységben, [L2T-1]

 

Forrás:
  • Jolánkai, 1999
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

Diszperziós tényező