diszperzió
[vízminőség, monitoring]
dispersion
[water quality, monitoring]
Definíció:

A diszperziót kétféle hatás, illetve folyamat összevonására használjuk. Ezek a molekuláris diffúzió és a turbulens diffúzió. Mindkettő az anyag „szóródása”, amit pulzáló mozgás okoz:

- Az első a molekulák Brown féle hőmozgása és ezt hívjuk molekuláris diffúziónak. (Ez az a hatás, ami miatt egy nyugalmi állapotban lévő pohár vízbe cseppentett egyetlen csepp festék-anyag rövidesen beszínezi az egész pohár vizet);

- Az előbbivel analóg folyamat az, amikor a vízáramlás sebesség vektorának közép értéke körüli ingadozása okozza az anyag szóródását. Ezt nevezzük turbulens diffúziónak.

A kettő összevont hatását nevezzük diszperziónak. A diszperziós anyag szállítás tér-koordináták irányába eső összetevőit (Ex, Ey, Ez) általában a Fick féle törvénnyel írjuk le. Ez a törvény azt fejezi ki, hogy egy adott tér-irányba eső diszperziós anyag szállítás arányos a szóban forgó anyag töménységének (koncentrációjának) az adott térirányba eső gradiensével és az arányossági tényező, a diszperziós tényező. 

Forrás:
  • Jolánkai, 1979
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza