szennyező csóva
[vízminőség, monitoring]
pollutant plume
[water quality, monitoring]
  • magyar szinonimák:
  • elveredési csóva
Definíció:

A pontszerű szennyvízbevezetés esetében a csóva a víztest azon része a bevezetés pontjától távolabb, ahol még nem keveredett el teljesen a szennyezőanyag. A csóván belül a szennyezőanyag koncentrációk magasabbak, mint azon kívül a vízfolyásban, vagy álló vízben. A csóva alakja a víz folyása irányában bővül az advektív és diszperzív transzport hatására. Álló vizekben, szélmentes időben csak nagyon lassan bővül a diffúzió hatására. Legszemléletesebben a vízfolyásban keresztirányban  bővülő csóvával mutatható be a csóva alakváltozása, ahogyan ezt a mellékelt ábra mutatja. A WQMCAL oktató szoftverben ez az elkeveredési folyamat mozgásában is nyomon követhető. A vonatkozó szakirodalom sokszor csóvának (plume) nevezi a balesetszerű vagy egyéb dinamikus terhelés változásból eredő szennyezőanyag hullámot is, amit más szakirodalmi források szennyező-hullámnak (pollutant wave) neveznek.

Forrás:
  • Jolánkai, 1999
  • Jolánkai és Bíró, 2001
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

Elkeveredési csóva