elkeveredés
[vízminőség, monitoring]
mixing
[water quality, monitoring]
Definíció:

A vízminőségvédelem terén meghatározó fontosságú a befogadó vizekbe kívülről jutó szennyezőanyagok elkeveredése. Ez a tér három irányába és időben lezajlódó folyamat, amit advektív és diszperzív transzport folyamatok határoznak meg. A folyamatokat a mellékelt ábra szemlélteti. Az ábra alapján felírható  anyagmérleg egyenlet átrendezésének egyik végeredménye az általános vízminőségi modell (ld a mellékelt második ábrát) ami a C vel jelölt szennyezőanyagnak a tér 3 irányába történő mozgását írja a le a vx,vy,vz sebesség komponensek által okozott advektív szállítás és a Dx,Dy,Dz diszperziós tényezők által befolyásolt diszperziós szállítás révén. Az egyenletben az S tag jelenti a szennyezőanyag bevezetést, ami térben és időben változhat. A változást még belső reakció folyamatok is befolyásolják. Részletes leírás található a vonatkozó egyetemi jegyzetben (Jolánkai 1999). Az elkeveredés további fogalmait más szócikkek ismertetik

Forrás:
  • Jolánkai, 1999
  • Jolánkai és Bíró, 2001
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

Elemi víztest anyagáramlása
Vízminőségi alapmodell