öntisztulás
[vízminőség, monitoring]
self-purificaiton
[water quality, monitoring]
Definíció:

Az öntisztulás fogalmával leginkább a BOI-ban mérhető biokémiailag lebontható szervesanyaggal kapcsolatban foglalkozik a szakirodalom, amit az ősi „Streeter&Phelps” modellel kapcsolatos szócikk is ismertet. Ekkor a vízben mindig jelenlévő mikroorganizmusok végzik a tisztítást, elfogyasztva a szerves anyagot. Számos egyéb, a vizekben lejátszódó természetes folyamatot sorolhatunk még az ~ fogalomkörébe, amikor egy ártalmas anyag kémiai vagy biokémiai folyamatok során kevésbé ártalmassá vagy ártalmatlanná alakul át. Ebbe a témakörbe tartozik még vizeink élővilágának, ökoszisztémájának, helyreállóképessége  (rezilianciája) is, amiben nagy szerep jut a vizek hidrológiai-hidraulikai viszonyainak is. Ez utóbbit az ember is befolyásolhatja a kedvező irányba és ekkor beszélünk ökohidrológiai stratégiákról. Szennyezőanyagok kiülepedésének, majd fenéküledékben való eltemetődésének folyamata is az ~fogalomkörébe tartozik.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza