ökoszisztéma modellek
[vízminőség, monitoring]
ecosystem models
[water quality, monitoring]
Definíció:

Már az „alga modell” címszónál tárgyaltuk és ábrán is bemutattuk a vízi ökoszisztéma főbb folyamatait és a modellezés lehetőségeit. Ezt ki kellene egészíteni vízi növényekkel és további állatokkal is. A szakirodalomban. sok ilyen modellt kínál. Minél több állapotváltozót veszünk figyelembe, annál bonyolultabb lesz a modell  Egy újabb állapotváltozózó akár 6-10 további egyenletet eredményezhet. Pld a CLEAN ökoszisztéma modellhez vastag füzet, kisebb könyv, tartalmazza a modell egyenleteket. Az ilyen modelleknek leginkább kutatási jelentősége van. Érdekesség, hogy nagyon összetett ökológiai modell rendszer készült a Kis Balatonra annak üzembe helyezése után a VITUKI-ban, de soha nem került alkalmazásra az elmaradt helyszíni vizsgálatok miatt. A 71 oldalas kutatási jelentés nagy részét ökoszisztéma modell egyenletek képezik. A modell folyamatábráját a mellékelt ábra mutatja. Fontos jövőbeli feladat lenne a planktonikus és makrofitás eutrofizáció közötti átmenet modellezése de ez igen összetett modell lenne.

Forrás:
  • Park et al, 1974
  • VITUKI, 1993
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

Kis Balaton ökoszisztéma modell