belső terhelés
[vízminőség, monitoring]
Internal loads
[water quality, monitoring]
Definíció:

Vízminőségi modellekben több esetben figyelembe veszik a belső terhelést, ami a vizek medréből jut a vízbe, vagy külső terhelésből oda kiülepedett szennyezőanyagból, vagy akár a meder eredeti oldott vagy szilárd anyag tartalmából származik. Klasszikus példa a belső BOI terhelés, ami részben a vízben elhalt élőlényekből (detrítusz) származik, részben a külső szennyvízterhelés szervesanyagának kiülepedő része. Ezeket a folyamatokat veszi figyelembe az alábbi modell, amit a WQMCAL szoftver is tartalmaz (ld a vonatkozó ábrát)

A képletet a mellékelt másik ábra mutatja

A többi paraméter megegyezik a hagyományos BOI-O2 modelleknél alkalmazottal.

Tómodelleknél a belső foszfor terhelést is hasonlóképpen szokták figyelembe venni. Ilyen modellt is tartalmaz a WQMCAL oktató szoftver. Sok más vízminőségi paraméter belső terhelését is számítják a különböző modellek.

Forrás:
  • Camp, 1963,
  • Jolánkai és Bíró 2001
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

Belső terhelés képlete
Belső terhelés WQMCAL