hőmérséklet limitálás
[vízminőség, monitoring]
temperature limitation
[water quality, monitoring]
Definíció:

Az alga szaporodást korlátozó, limitáló tényezők között sokszor a víz hőmérséklete  a meghatározó körülmény. A vízi ökoszisztéma modellekben ezt sokféleképpen veszik figyelembe. Egy változatot az alábbiakban mutatunk be

A képletet a mellékelt ábra mutatja,

ahol

Tmax -     az a hőmérséklet amely felett a szaporodási sebesség nulla

Topt -      az adott alga fajra jellemző, a szaporodáshoz optimális hőmérséklet

a – egy állandó

Forrás:
  • Lassiter and Kearns, 1974
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

Hőmérséklet limitálás