oxigén beviteli, diffúziós tényező
[vízminőség, monitoring]
reaeration coefficient
[water quality, monitoring]
Definíció:

A Streeter&Phelps modellben  szereplő, általában K2-nek nevezett reakciósebességi tényező. Értéke főként a vízfolyás hidraulikai paramétereinek függvénye, de a légkör oxigén tartalmának diffúziója is szerepet játszik.  A szakirodalom nagyszámú tapasztalati összefüggést is kínál a tényező számítására. Ezek ellentmondásos eredményt adnak. A biztos módszer a K2 értékének meghatározására az oldott oxigénmérési adatokhoz történő illesztés. Ez akkor alkalmazható jól, ha a K1 tényező értékét már meghatározták. Ekkor az oxigén vonal egyenletében egy ismeretlen marad, a K2, és ez a modell illesztésével meghatározható. Szerencsés eset, ha sikerült pontosan kimérni a kritikus, legalacsonyabb, oxigén koncentráció helyét és értékét, mert ekkor

ide K2 képlet ábra

melyből K2 értéke a C1 BOI koncentráció és C2 oldott oxigén hiány, azaz deficit ismeretében egyszerűen kifejezhető. A C2 oxigén hiányt, mint a Cs telítettségi oxigén szint és a Cox tényleges oldott oxigén koncentráció különbségét definiáljuk, azaz C2 = Cs ‑ Cox.

Forrás:
  • Jolánkai G, 1999
  • Jolánkai G és Bíró I, 2001
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza

Ábrák

K2 számításhoz