emberi fogyasztásra szánt víz
[Víz Keretirányelv, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés]
water intended for human consumption
[Water Framework Directive, RBMP]
Definíció:

A 98/83/EK irányelvvel módosított 80/778/EGK irányelv megfelelő definíciója szerinti víz. Azaz:

a) minden, eredeti állapotában vagy kezelés utáni állapotban levő, ivásra, főzésre, ételkészítésre és egyéb háztartási célokra szánt víz, függetlenül az eredetétől és attól, hogy szolgáltatása hálózatról, tartálykocsiból vagy palackozott formában vagy tartályokból történik-e;

b) bármely élelmiszergyártó vállalkozás által, emberi fogyasztásra szánt termékek vagy anyagok gyártásához, feldolgozásához, tartósításához vagy forgalmazásához használt valamennyi víz, hacsak az illetékes nemzeti hatóságok nem győződnek meg arról, hogy a víz minősége nem befolyásolhatja károsan a végtermék formában levő élelmiszerek egészségességét.

Forrás:
  • VKI, 98/83/EK irányelv
Szerkesztő/szerző: Gayer József