víziközmű szolgáltató
[vízgazdaságtan]
water service provider
[water economics]
Definíció:

Közműves ivóvízellátást és a a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítást végző gazdasági szervezet.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Rákosi Judit