vízminőségszabályozás
[vízminőség, monitoring]
water pollution control
[water quality, monitoring]
Definíció:

A vízminőség szabályozás elsősorban és általánosan fogalmazva a szennyezés szabályozását jelenti. A vízszennyezés pontszerű és nem-pontszerű (diffúz) forrásokból származik és az mindig az ember tevékenységének folyománya. Létezik természettől eredő, a víz minőségét lerontó szennyezőhatás is, mint pld. a geokémiai eredetű, vízben oldott anyagokból származó, bizonyos emberi és természeti vízhasználók számára káros hatás. Hazánkban a közismerten magas arzén tartalom bizonyos területek felszínalatti vizében és néhol a túl magas természetes sótartalom is ronthatja a vízhasználat lehetőségeit, de ez nem nevezhető szennyezésnek, mert akkor összekeverjük a természet folyamatait az ember tevékenységével. A vízminőségszabályozás ugyanakkor az ember azon tevékenységeinek összessége, amivel a vizek minőségi állapotát javítani kívánja. Ez a pontszerű szennyezőforrások tisztítására alkalmazott szennyvíztisztító berendezések mellett az egyéb, diffúz, szennyezőhatások kivédésének és csökkentésének stratégiáit jelenti 

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Jolánkai Géza