fennsíki terület
[belvízvédelem]
plateau
[excess water control, rural drainage]
Definíció:

A síkvidéknek az árvízvédelmi töltések által mentett területeinél magasabb része, amelyről lefolyó vizek (felfogó, vagy övcsatorna hiányában) a mentett mélyártérbe jutnak, s ott szétterülve, vagy a csatornák vízhozamát növelve, többletkárokat okoznak. A ~ -ek vízrendezését és vízkár-elhárítását a mélyárterekével együttesen és összhangban célszerű megtervezni és működtetni azon elv alapján, hogy senki sem háríthatja el kárait másoknál előidézett többletkárok árán.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos