belvízvédekezési terv
[belvízvédelem]
drainage plan
[excess water control, rural drainage]
Definíció:

Jogszabályban előírt terv, amelyet belvízvédelmi szakaszonként kell elkészíteni. Tartalmazza mindazon adatokat, amelyek az eredményes védekezéshez szükségesek. Ilyenek vázlatosan: a műszaki leírás, áttekintő helyszínrajz, részletes helyszínrajz, a főcsatornák hossz-szelvénye és jellemző keresztszelvényei, a szivattyútelepek üzemeltetési előírásai (szabályzatai), segédletek, a szakasz védekezési naplója.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos