belvízgazdálkodás
[belvízvédelem]
excess water management
[excess water control, rural drainage]
Definíció:

Szabályozott belvíz-elvezetés és tározás az évjáratok változó hidrológiai feltételeinek valamint a gazdasági és környezeti szempontoknak a  figyelembe vételével. Célja, hogy a víz elvezetése ne okozza a korábban kedvező termőhelyi tulajdonságú területek vízviszonyainak és a vizes élőhelyek ökológiai állapotának romlását. Megvalósítási eszközei ennek megfelelően a melioráció keretében kiterjednek az üzemen belüli, vízrendezési célból végzett műszaki, agrotechnikai, agronómiai és agrárkörnyezeti tevékenységekre is.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos