Vissza

Általános tájékoztató

Tisztelt Szótárhasználó!

Mint azt Ön is tapasztalhatta, a vízgazdálkodásban használt szókincs jelentős változáson ment keresztül az elmúlt évtizedekben. A fenyegető vízválság, a klímaváltozás, az EU új vízügyi politikája, a vízi ökoszisztéma védelmének növekvő jelentősége, a társadalom bevonása a döntési folyamatokba, új nemzetközi egyezmények, az informatika fejlődése stb. új kifejezéseket hozott, illetve esetenként megváltoztatta a régiek jelentését.

Magyarország 2013-ban nagy sikerrel rendezte meg a Budapesti Víz Világtalálkozót. Ez az esemény is ráirányította a figyelmet arra a hiányosságra, hogy nem áll rendelkezésre sem átfogó és korszerű vízgazdálkodási szójegyzék, sem ilyen magyar–angol szakszótár. Gyakorló szakemberek angol nyelvű szakcikk olvasásakor gyakran szembesülnek értelmezési problémával, illetve keresnek cikkíráskor megfelelő angol kifejezéseket. A vízzel, vízi környezetvédelemmel kapcsolatos tanulmányokat folytató diákoknak is szükségük van egyértelmű meghatározásokra tanulmányaik során. A nemzetközi kapcsolatokban (ENSZ-egyezmények, EU-s munkabizottságok, a Duna-medencén belüli, illetve határvízi együttműködés keretében) folyó munka során szintén növekvő jelentőségű az angol szaknyelv ismerete, de ugyanez a helyzet a vízipari export fejlődése, külföldi projektek kapcsán is.

Röviden: az ország hagyományos érdekeit és a felhalmozott vízügyi szaktudást tekintve rendkívül időszerűvé vált egy magyar–angol szakszótár összeállítása. A munka 2013-ban kezdődött a GWP Magyarország Alapítvány keretei között, a magyar vízügy elismert szakembereinek közreműködésével, és 2015 nyarán ért el abba a fázisba, hogy egy alapváltozat bemutatható legyen a szakmának a Magyar Hidrológiai Társaság XXXIII. Vándorgyűlésén, Szombathelyen.

A szótár jelenleg több mint 3000 szócikket tartalmaz magyar és angol megfelelő kifejezésekkel, illetve (max. 1024 karaktert tartalmazó) magyar definícióval. A meghatározásokban szereplő és a szótárban is definiált szakkifejezéseket kereszthivatkozásokkal láttuk el, megkönnyítve az értelmezést, amit olykor ábra is segít. Egyes esetekben az ábra a bonyolultabb képletek megadására szolgál.

A szótárban előforduló szakterületek és szerzőik az alábbiak:

általános kifejezések több szerző
árvízvédelem Szlávik Lajos
belvízvédelem Szlávik Lajos
csatornázás, belterületi vízrendezés Buzás Kálmán
geotechnika Nagy László
hajózás Hadházi Dániel
hidraulika Bakonyi Péter
hidrobiológia Borics Gábor
hidrogeológia Mádlné Szőnyi Judit, Bodor Petra
hidrológia Varga György
intézményi rendszer, jogalkotás Baranyai Gábor
ipari vízgazdálkodás Bulla Miklós
klímaváltozás Nováky Béla ✝
szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia Fleit Ernő, Juhász Endre, Melicz Zoltán, Román Pál
területi vízgazdálkodás Ligetvári Ferenc
VKI, vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés Gayer József, Ijjas István
vízdiplomácia Heincz Balázs
vízellátás Török László
vízépítési műtárgyak, tervezés VÍZITERV team: Bozsó Anna Dorottya, Garami Ferenc, Molitorisz Péter, Rosza Péter
vízgazdaságtan Kis András, Rákosi Judit, Ungvári Gábor
vízgépészet, energiatermelés Fáy Árpád
vízkészlet-gazdálkodás Ijjas István, Mészáros Csaba
vízminőség, monitoring Clement Adrienne, Jolánkai Géza ✝

A szerzők neve minden egyes szónál megjelenik, kivéve a VÍZITERV Consult Kft. esetét, ahol egy négytagú team közös munkájáról lévén szó a vállalat neve szerepel. Ugyanakkor néhány szó esetén előfordul, hogy nem a szakterület első számú szerzője/szerzői adta/adták a meghatározást, ilyenkor a tényleges szerző nevét tüntetjük fel. Fenti lista bármelyik szakterületi szavára kattintva kilistázódik az adott területhez tartozó, a szótárban szereplő szókészlet. Majd hasonló módon egy adott szóról annak definíciójához jutunk.

Az egyes szócikkeknél szögletes zárójelben megadtuk a vonatkozó szakterületet is. Ez nem jelenti azt, hogy csak ott használható, de ott fordul elő legtöbbször/ jellemzően. Vannak azonos kifejezések is, melyek különböző értelmezéssel bírnak a szakterülettől függően, pl. gyakoriság a hidrobiológiában (abundance), illetve a hidraulikában (frequency).

Amennyiben egy szakterületen belül egy adott kifejezés több eltérő értelmezésben is használatos, azt zárójelbe tett számmal jelezzük. Például az árvízvédelem területén az árapasztó csatorna (1) az „Árapasztó műtárgyat az alvízzel összekötő nyílt csatorna…”, angolul spillway channel, míg az árapasztó csatorna (2) „Vízfolyásokat összekötő, az egyik vízfolyás árvizét részben vagy egészében a másik vízfolyásba átvezető nyílt csatorna.”, angolul intercatchment floodway.

Ugyancsak megadtuk a gyakran használt rövidítéseket is, pl. vízgyűjtő-gazdálkodási terv (VGT) - River Basin Management Plan (RBMP). Ezekre is működik a kereső.

A szinonimák megadása kétféleképpen történt. A jelentősebb mértékben eltérő szinonimák külön jelennek meg, pl. az árvízvédelmi töltés esetén a dike alatti angol szinonimák: levee, embankment. Amennyiben csak a kifejezés utolsó tagja különbözik, ezt törtvonallal jelezzük, pl. az állandó vízborítású tározótó angol megfelelője wet pond/basin = wet pond vagy wet basin.

Az egyes szócikkekben használt kerek zárójel a pontosítást szolgálja, pl. (éghajlatváltozás) hatásvizsgálata. A kereső ebben az esetben is bármelyik szót megtalálja. A szófaj, hasonlóan a szakszótárak gyakorlatához, nincs feltüntetve.

A nyomdai tilde jel (~) a címszóval azonos szót/kifejezést helyettesíti a definíciókban.

A szótár használatánál ügyelni kell a szövegösszefüggésre, a félreértésekből származó hibákért nem vállalunk felelősséget. Általánosságban igaz, hogy bármely szótár helyes használatához már egy bizonyos szintű nyelvtudás szükséges.

A definíciók megfogalmazása az egyes szerzők nevéhez kötődik, adott esetben a forrás megjelölésével. A hivatkozott források listája itt lesz megtekinthető rövidesen.

A szótár elkészítését támogatta a Köztársaság Elnöki Hivatal, az Eötvös József Főiskola, az Aquaprofit Zrt., a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetsége, a VTK Innosystem Kft., a Magyar Víziközmű Szövetség, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a VÍZITERV Consult Kft. A nyújtott támogatásért ezúton fejezem ki köszönetünket.

Külön köszönöm Hadházi Dániel és Román Pál munkáját, akik honorárium nélkül dolgoztak a hajózás, illetve a szennyvíziszap témakörön.

A kifejezések, illetve definíciók lektorálása folyamatban van. A szótár általános szaklektora Ijjas István és Hayde László, a hidrogeológiai szavak lektora Szűcs Péter (akinek szíves felajánlását ezúton is köszönöm), a vízellátásé Várszegi Csaba, a vízkészlet-gazdálkodásé Nováky Béla, a nyelvi korrektor Nyilas Ágnes.

Értékes tanácsaival segítette munkánkat Bogárdi István, Szöllősi-Nagy András, Wenszky Nóra és Novák Attila. A szótárhoz szükséges szoftverfejlesztést az Antart Grafikai Kft. végezte.

A mintegy 30 szerző által kidolgozott meghatározások stílusa – ahogy az egyes szakterületek zsargonja is – különbözik. Ennek kiküszöbölése egy későbbi fázisban lesz lehetséges. Ettől függetlenül is tervezzük a szószedet továbbfejlesztését, melyre az online változat viszonylag könnyű lehetőséget nyújt. Észrevételeket az [email protected] email címen várunk.

Örömömre szolgál, hogy egy széles körű összefogás eredményeként átfogó magyar–angol, angol–magyar vízügyi szótár áll ingyen rendelkezésre elsősorban a szakmai, de általában minden érdeklődő számára.

2015. augusztus
Gayer József
főszerkesztő
GWP Magyarország
Vissza