vonalhajózás
[hajózás]
liner shipping
[inland navigation]
Definíció:

Vonalhajózást végző társaságok hajóikat előre rögzített útvonalon, meghatározott kikötőérintési sorrenddel, menetrendszerűen üzemeltetik. A vonalhajózásban résztvevő hajók csupán az adott kikötők között végeznek áruszállítási tevékenységet a társaság által közzétett feltételek szerint, és fuvardíj ellenében. Az előre megnevezett kikötők rendszeres, a mindenkori felveendő, ill. kirakandó áru mennyiségétől független menetrend szerinti felkeresése magyarázza, hogy e hajózási forma elsősorban olyan térségek között vált uralkodóvá, ahol a rendszeres, kiegyenlített (kétirányú) áruforgalom biztosított. Ilyen pl. Európa és az Egyesült Államok keleti partja közötti ipari késztermék forgalom, az Egyesült Államok nyugati partja és Japán között zajló áruszállítás, ill. Kína és az ARA-kikötők közti kereskedelem.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Hadházi Dániel