szabad hajózás
[hajózás]
tramp shipping
[inland navigation]
  • magyar szinonimák:
  • csavargó hajózás
Definíció:

A szabad hajózás a történelmileg kialakult legrégibb hajózási forma. A hajó útvonalat mindig az aktuális rakomány(ok) rendeltetési helye szabja meg. .A sokszor „csavargó”  hajózásnak is nevezett hajózási forma jellemző áruféleségei a különféle tömegáruk, de - különösen rész rakományként - nem ritka a darabáru forgalom sem, főleg az olyan viszonylatokban, ahol a vonalhajózás nem fedi le teljesen a fuvarpiacot.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Hadházi Dániel