oleofil anyag
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
oleophilic compound
[sewerage, urban drainage]
Definíció:

A felületén az olajat abszorbeáló anyag (hasonlóan a hidrofil anyagokhoz, vagy a fordított irányban működő hidrofób, azaz víztaszító anyagokhoz).

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán