mederfenntartás
[általános kifejezések]
bed maintenance
[general terms]
  • angol szinonimák:
  • channel maintenance
Definíció:

A folyó- és tószabályozás keretében folyamatosan végzendő munka, melynek célja a mederállapot romlásának megakadályozása. Ezt a cél szolgálják: a megépült szabályozási művek állagának megóvása, a fenntartási munkák, továbbá a víz-, hordalék- és jégelvonulási akadályok eltávolítása, az ún. medertisztítás, ill. szükség szerint fenntartási kotrás.

Forrás:
  • Vízgazdálkodási lexikon, 1970
Szerkesztő/szerző: Gayer József