rézsűroskadás
[árvízvédelem]
slump (of the slope)
[flood control]
  • angol szinonimák:
  • slumping
Definíció:

A rézsűvel határolt töltés talajának elfolyósodása átnedvesedés miatti fizikai, vagy kémiai okok következtében.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos