rézsűbiztosítás
[árvízvédelem]
side slope protection
[flood control]
Definíció:

A rézsűelsodrás, -csúszás elleni védelmet szolgáló műszaki beavatkozások együttese.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos