magaspart
[geotechnika]
high bank
[geotechnics]
Definíció:

A mértékadó árvízszintnél magasabb, de a magassági biztonsággal megnövelt mértékadó árvízszintnél alacsonyabb, az árteret természetes módon határoló partalakulat. A magasparton ki van jelölve az árvízvédekezés nyomvonala.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Nagy László