CEPT
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
CEPT
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

A CEPT (Chemically Enhanced Primary Treatment) vegyszeradagolással intenzifikált mechanikai szennyvíztisztítás. Az eljárásban az előülepítőt megelőzően kis dózisban (20-50 mg/l) fémsót adagolnak, mely a koaguláció és foszforkicsapás révén hatékonyabb lebegőanyag, szervesanyag és foszforeltávolítást eredményez. Az eljárás így 50% közeli szervesanyag, 70% közeli lebegőanyag, és a dózis függvényében 50-70%-os foszforeltávolítást tud biztosítani. Az eljárást az USA-ban alkalmazták szélesebb körben.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Melicz Zoltán