víz újrahasználat
[csatornázás, belterületi vízrendezés]
treated wastewater reuse
[sewerage, urban drainage]
  • angol szinonimák:
  • greywater reuse
Definíció:

A tisztított szennyvíz visszaforgatása és újrahasználati technológiái a fenntartható csatornázás és városi vízelvezető rendszerek fejlesztésének központi kérdései. A vízhiányok gyakoribb előfordulása és a kivételek/kibocsátások korlátozása megnövelte az érdeklődést az alkalmazkodni képes, rugalmas vízellátó/visszaforgató rendszerek tervezése és üzemeltetése iránt, és megnyitotta a lehetőséget a kettős vízrendszerek számára, amelyek különválasztják az ivóvíz és nem-ivóvíz minőségű igényeket. Ilyen újra-használati módszernek tekinthetők a mesterséges vizes élőhelyek és beszivárogtató rendszerek építése a csapadékvíz és/vagy a háztartási szürke szennyvíz hasznosítása. A háztartási újrahasználat lehetőségei:  parkok/sportpályák/kertek öntözése, WC öblítés, járműmosás, tűzoltó víz biztosítása, növények öntözése.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Buzás Kálmán