kártalanítás
[árvízvédelem]
compensation
[flood control]
  • angol szinonimák:
  • indemnification
Definíció:

A jogszerű magatartás során keletkezett vagyoni hátrány megtérítése. A ~ -ra kötelezettnek a károsult vagyonában beállott csökkenést kell kiküszöbölnie. Ha a károkozás jogellenes magatartás következménye, akkor kártérítésre kerülhet sor. ~ -sal történik a közérdekű munkák elvégzésével, a kisajátítással, valamint a szükséghelyzet elhárításával okozott kár megtérítése. A ~ kapcsán az okozott kár teljes körű, azonnali megtérítésére nyílik igény. A károkozás jellege szerint a ~ történhet természetben, az eredeti állapot helyreállításával, vagy pénzbeli ellenértékkel.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos