ekvilibrium állapot
[hidrobiológia]
equilibrium state
[hydrobiology]
Definíció:

Az ökológiai rendszerek nem egyensúlyi rendszerek, így ökológiai egyensúlyról sem beszélhetünk. Az ökológiai rendszerek esetén értelmezhető egy un. dinamikus ekvilibrium állapot, ami azt jelenti, hogy egy rövidebb időintervallumon belül a termelő és lebontó folyamatok egyensúlyban vannak, s az ökológiai rendszer elemei összetételük és mennyiségi viszonyaik tekintetében viszonylagos állandóságot mutatnak.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Borics Gábor