helyi vízkárelhárítás
[árvízvédelem]
local flood control
[flood control]
Definíció:

A károsan sok, vagy károsan kevés víz elleni, helyi jellegű, esetleg ideiglenes művekkel is megoldható szervezett tevékenység. A ~ művei lehetnek a folyók hullámterében lévő nyárigátak, kisvízfolyások melletti töltések, települések körgátjai, a belterületi vízrendezés létesítményei, stb. A ~ megelőzésre, ill. védekezésre kiterjedő feladatait a települési önkormányzatok látják el.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos