nem-bontható szerves mikroszennyezők
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
persistent organic micropolutants
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

A perzisztens szerves szennyező anyagok (POP-ok) egy része a lebontó mikororganizmusok számára is mérgező, így a lebontás kismértékű megindulása után ezek eltűnnek a szennyezett környezetből, a lebomlás biológiai úton nem megy végbe. Általában µg/l-es nagyságrendben is károsak. Jellemzően rákkeltőek, egyéb sejtkárosító hatásúak illetve bioakkumulációra hajlamosak. Idetartoznak peszticidek, halogénezett vagy foszforozott szerves vegyületek, szintetikus detergensek, valamint kőolajszármazékok. Kőolajszármazékokon belül elsősorban a nehezen bomló aromások képesek a feldúsulásra: a poliklórozott bifenilek (PCB-k) és a fenolok. Vízszennyezés mellett a levegőben és a talajban is erős problémát tudnak okozni a halogénezett anyagok oxidációjából keletkező dioxinok (már ng/l-es koncentrációban is). [Horváth, 2011.]

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Fleit Ernő