hormonháztartást befolyásoló anyagok
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
endocrin distruptor substances
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

A hormonháztartást megzavaró anyagoknak  (EDS anyagok) azokat az exogén anyagokat nevezzük, amelyek megzavarják a szabályozásban és a növekedésben szerepet játszó természetes hormonok termelését, kibocsátását, transzportját, kötödését, reakcióját, vagy kiürülését. A hormonháztartást befolyásoló anyagok típusai: alkilfenolok és származékaik, ftalátok, biszfenol-A és hasonló fenolok, PCB (poliklórozott-bifenilek) vegyületcsoport, lángfogók, PBDE-k, halogénezett többgyűrűs égetési melléktermékek (dioxinok), peszticidek, gyógyszerek, fémek és fémtartalmú vegyületek, természetes anyagok (fitoösztrogének). A szennyvíztisztítás vonatkozásában részben laboratóriumi léptékű adatok állnak rendelkezésre, részben pedig szennyvíztelepi méréssorozatok, szerte a világban.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Fleit Ernő