életciklus elemzés
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
Life Cycle Assessment
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

Életciklus: (MSZ ISO 14040, 1997)

„Egy termék hatásrendszerének egymás után következő, egymáshoz kapcsolódó szakaszai, a nyersanyag beszerzéstől vagy a természeti erőforrás keletkezésétől az újrahasznosításig vagy az ártalmatlanításig.”

 

Életciklus-elemzés: (MSZ ISO 14040, 1997)

„Egy termék hatásrendszeréhez tartózó bemenet, kimenet és a potenciális környezeti hatások összegyűjtése és értékelése annak teljes életciklusa során.”

Az életciklus-elemzés egy termék, folyamat vagy szolgáltatás életútja során vizsgálja a környezeti szempontokat és a potenciális hatásokat. Egy termék életútjának nevezzük a szükséges nyersanyag bányászattól és előkészítéstől a termék gyártásán keresztül a termék használatáig és a használat után keletkező hulladék elhelyezéséig terjedő szakaszt.

Forrás:
  • ISO 14040.2 Draft: Life Cycle Assessment - Principles and Guidelines
  • Dr. Tamaska László, Dr. Rédey Ákos, Vizi Szilárd, Életciklus elemzés készítése, 2001 (Veszprémi Egyetem Környezetmérnöki és Kémiai Technológia Tanszék munkatársai által készített kézikönyv)
Szerkesztő/szerző: Fleit Ernő