környezeti sors modellezés
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
environmental fate models
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

A szennyeződés-terjedési és sorsmodellek segítségével egy szennyezőanyag előrejelezhető környezeti koncentrációját számítjuk ki.

A modellek a szennyeződési folyamatok matematikai leírásán keresztül szimulálják a valóságban lejátszódó folyamatokat és a modellszámítások révén a vizsgált terület bármely pontjára és a vizsgált időszak bármely időpontjára becslést adnak a szennyezőanyag koncentrációra.

A terjedési- és sorsmodellek alapja a koncepciómodell, működő változata pedig általában egy szoftver.

A terjedési- és sorsmodellek a vegyi anyag jellemzőin kívül a környezet jellemzőit veszik számításba az előrejelzéshez. A környezet lehet egy előre meghatározott jellemzőkkel bíró fiktív (pl. európai) vagy egy konkrét, helyspecifikus jellemzőkkel bíró környezet.