berothadt nyers szennyvíz
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
rotting raw wastewater
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

Hosszú tartózkodási ideig levegővel nem vagy csak alig érintkező tisztítatlan szennyvíz. Miután a BOI5-értékkel jellemezhető szervesanyag-tartalom egy részének a lebomlása révén elfogynak belőle az oldott oxidálószerek (oxigén és nitrát), anaerób mikrobiális folyamatok indulnak meg. Ezen lebontási folyamatok eredményeképpen metán, valamint vízben jól oldódó, főként aerób szervezetekre toxikus hidrogénvegyületek jelennek meg (ammódia, kénhidrogén). Ezt a folyamatot főként iszapkezelésnél biogáz fermentációjához használják. Az aerób folyamatokhoz képest ez egy lényegesen lassabb (exponenciális helyett lineáris) lebomlási mechanizmus, ezért szennyvíztisztításban marginális az ilyen típusú energiatermelés szerepe. Nagyterhelésű szennyvíztisztítók ezért ésszerű keretek között aerób mechanizmussal dolgoznak. Vagyis berohadt befolyó szennyvizet levegőztetéssel aerób körülmények közé kell vinni az ilyen típusú szennyvíztisztítóknál.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Fleit Ernő