alacsony F/M arány
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
Low F/M ratio
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

A tápanyag és baktériumok tömegaránya (F/M) [kgBOI5/kg/nap] a biológiai terhelésről szolgáltat információt. Ha az F/M arányt alacsony értéken tartjuk, az egyúttal kicsiny fajlagos biológiai terhelést is jelent. A kicsiny terhelési értéknél pedig a fonalasodás jelenségével kell számolni. A kicsiny biológiai terhelésnél illetve az ezzel egyenértékű kicsiny F/M  aránynál megállapítható, hogy a fonalas baktériumok által könnyen hasznosítható tápanyagok koncentrációja relatíve még mindig elég nagy lesz ahhoz, hogy a fonalas szervezetek a pehelyképző heterotróf baktériumokhoz  képest a tápanyagellátást illetően versenyhelyzetbe kerüljenek. A pehelyképző baktériumoknak nagy a tápanyag  igénye, és ez a kicsiny F/M aránynál nincs biztosítva. [Oláh-Horváth 2005.]

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Fleit Ernő