árvízi valószínűség
[árvízvédelem]
flood probability
[flood control]
Definíció:

Szélsőségesen nagy vízhozamok, vízállások előfordulási gyakoriságát jellemző statisztikai jellegadat. A jelenség átlagosan várható visszatérési ideje kapható meg segítségével, a figyelembe vett statisztikai értékingadozás (konfidencia számköz) melletti eltérésekkel együtt.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos