szaporodási sebesség
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
growth rate
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

A mikroorganizmusok egyedszám változásának időegységre vonatkoztatott értéke.

A szaporodási sebesség jelentősen különbözik a szaporodási folyamat során. Ez alapján különböző szakaszokra osztható a mikrobák szaporodása:

1.     Lappangási (vagy „lag”) periódus;

2.     Gyorsuló növekedési szakasz

3.     Exponenciális szakasz

4.     Lassuló szaporodási szakasz

5.     Stacionárius szakasz

6.     Hanyatlási szakasz

A szaporodási sebességgel összefüggő generációs idő átlagos értéke (két egymást követő sejtosztódás között eltelt idő) egy nagyszámú mikroba tartalmazó populációra nézve állandó abban az esetben, ha a mikrobaszaporodás a logaritmikus szakaszban van.

A generációs idő meghatározásából levezethető fajlagos szaporodási sebesség (µ) (egységnyi mikrobatömegre vonatkoztatott szaporodási sebesség) a logaritmikus szakaszban járó mikrobaszaporodás esetén szintén jellemző egy adott mikroorganizmus populációra nézve. A fajlagos szaporodási sebesség és a szaporodási sebesség közti kapcsolatot a jelenlévő mikrobamennyiség adja

Forrás:
  • Sevella Béla – Biomérnöki folyamatok és műveletek (BME egyetemi tananyag)
Szerkesztő/szerző: Melicz Zoltán