SBR reaktor
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
SBR reactor
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

Az SBR (sequencing batchreaktor) reaktorok szakaszos betáplálású reaktorok, melyek szakaszos nyers szennyvíz betáplálással és tisztított szennyvíz elvétellel üzemelnek. A folyamatos átfolyású rendszerektől eltérően a tápanyaglebontás folyamatai, valamint a folyadék és a szilárd anyag elválasztása ebben a reaktor típusban egyetlen medencében játszódnak le, jól definiálható, folyamatosan ismétlődő időciklusok alatt. A tisztítandó szennyvizet ennek megfelelően szakaszosan kell feladni a szennyvízgyűjtő rendszerből a tisztítómedencébe, ahol meghatározott ideig történik annak a valamilyen módon történő kezelése. Ezt követően, az ülepítés után a víz egy részét elengedik a rendszerből. Ez biztosítja a folyamatos üzemeltetést és iszapvisszatartást a medencében. A szakaszos betáplálású szennyvíztisztító esetében a medencében levő folyadéktérfogat változik, szemben a folyamatos betáplálású rendszerekkel, ahol az állandó.

Forrás:
  • Metcalf & Eddy (2003): Wastewater Engineering – Treatment and Reuse (4th edition)
  • Kárpáti Á.: Szakaszos betáplálású eleveniszapos szennyvíztisztítás /SBR/ Morgenroth E., Wilderer A.P.: Folyamatos és szakaszos átfolyású vagy betáplálású (SBR) eleven iszapos szennyvíztisztító rendszerek összehasonlítása
Szerkesztő/szerző: Melicz Zoltán