Monod-kinetika
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
Monod kinetics
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

Jacques Monod által leírt matematikai modell mikroorganizmusok szaporodásáról, illetve tömegnövekedéséről.:Megmutatja, hogy a növekedést mennyire limitálja a tápanyagok vizes közegben mérhető koncentrációja. (Monod 1949). Az összefüggést leíró egyenlet a következő::

 

 

ahol µ a mikroorganizmus-növekedés fajlagos értéke [biomassza/idő], µmax a fajlagos mikroorganizmus-növekedés maximális értéke [biomassza/idő], S a limitáló tápanyag koncentrációja, és KS a „félsebességi állandó”, azaz S értéke µ/µmax = 0,5-nél. KS és µmax empirikusan meghatározható tényezők. Grafikusan ábrázolva telítési görbét kapunk.

Felhasználhatóság szempontjából fontos a tápanyag-hasznosítási arány:

 ahol:

·       X a teljes biomassza,

·       Y a hozamtényező.

A Monod-modell nem veszi figyelembe a tápanyag-hasznosítás sebességét. Komplexebb modellekben más tényezőket, pl. a termék- és tápanyagképződések gátlásait is figyelembe lehet venni. Ha igen sok a tápanyag (S >> KS), a növekedés mindig µmax lesz, vagyis nulladrendű kinetikát követ

Forrás:
  • Monod, 1949. Metcalf et Eddy, 2003. Chmiel, 2006.
Szerkesztő/szerző: Melicz Zoltán