MLE eljárás
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
MLE process
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

Az MLE eljárás (Modified Ludzack-Ettinger Process – Módosított Ludzack-Ettinger Eljárás) a közönséges eleveniszapos szennyvíztisztítási folyamat egy változata, ahol egy anoxikus zóna kerül kialakításra (térben) az aerob zónát megelőzően. A folyamat részét képezi egy belső recirkuláció, ami az aerob zónában lezajló nitrifikációs folyamatok eredményeként létrejött nitrátot jutatja szennyvíz-eleveniszap keverékként az anoxikus zóna elé. Az anoxikus térben eltávolított nitrát mennyisége a recirkuláltatott térfogatáramtól és a befolyó szennyvíz hozzáférhető KOI tartalmától függ.

Szerkesztő/szerző: Melicz Zoltán