Michaelis-Menten kinetika
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
Michaelis-Menten kinetics
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

Az első általánosan elfogadott enzimkinetikai leírás Michaelis és Menten nevéhez fűződik. Ezért beszélünk Michaelis-Menten kinetikáról, illetve ennek feltételeiről. Az enzimatikus reakció sebessége egyetlen szubszrát esetében a szubsztrát koncentrációjának a függvénye:


ahol Vmax a maximális reakciósebesség, S a szubsztrátkoncentráció és KM a Michaelis-konstans, a Vmax feléhez tartozó szubsztrátkoncentráció.