iszapindex
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
Sludge Volume Index (SVI)
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

Az iszapindex, más néven Mohlmann-index (SVI, ml/g) az iszapkoncentráció és iszapülepedés hányadosa (SVI = SV30 / MLSS ). Az eleveniszap tömegkoncentrációja a hagyományos utóülepítőbe érkező iszapos víz lebegőanyag tartalma (MLSS, Mixed Liquor Suspended Solids= kevert iszapos víz lebegőanyag tartalma), az SV30 (iszapülepedés) pedig a fél óra ülepítés után mérhető térfogati koncentrációja az eleveniszapnak. Az iszaptérfogat-index egy általánosan jellemző paraméter az iszapok ülepedésének, sűrűsödésének megítélésére. Ha az iszapindex 100 ml/g alatti, az utóülepítőben jól ülepedik az iszap. Ha az iszapindex 150 ml/g-nál nagyobb, duzzadó iszap termelődik a tisztítóban.

Szerkesztő/szerző: Melicz Zoltán