árvízi szükségtározó
[árvízvédelem]
emergency flood retention reservoir
[flood control]
Definíció:

Vízfolyások, folyók mentén kijelölt, magaspartokkal, töltésekkel övezett, szükség szerint vízbevezető és elvezető műtárgyakkal is ellátott terület, amelyet az áradó vízből töltenek fel az árhullám mérséklése céljából. Árvízmentes időszakokban az ~ területén leginkább mezőgazdasági tevékenység (legeltetés, növénytermelés, stb.) folyik.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Szlávik Lajos