hibrid szennyvíztisztítás
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
hybrid wastewater treatment
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

Az olyan szennyvíztisztító berendezéseket, melyekben integrálva jelenik meg a biofilmes és az eleveniszapos technológia, hibrid szennyvíztisztító reaktornak nevezzük. Tágabb értelemben minden olyan tisztítási módszert nevezhetünk így, amely kétféle tisztítási módot alkalmaz, a gyakorlatban azonban a biofilmes-eleveniszapos (IFAS – Integrated Fixed film Activated Sludge) módszer terjedt el először.