flokkulációs zóna
[szennyvíztisztítás, szennyvíztechnológia]
flocculation zone
[wastewater treatment, technology]
Definíció:

Flokkulációnak a pehelyképződést nevezzük, amely során a koagulált iszaprészecskékből, fonalakból nagyobb iszappelyhek képződnek. Ez a folyamat az iszap és a víz szétválasztásában játszik fontos szerepet. Az így képződő iszappelyhek a gracitáció hatására lesüllyednek, az iszap leülepedik. A flokkulációs zóna az ülepítőnek az a térrésze, ahol a pehelyképződés végbemegy.

Nincs forrásmegjelölés.
Szerkesztő/szerző: Melicz Zoltán